Steinspill

I dette spillet skal du sortere mønster, steiner og historier.

steinspill_barnehage

Spillet passer for elever på barnetrinn og barnehage.

Førskolebarn, Rammeplanen, Natur, miljø og teknikk

 • barn skal bli kjent med og få forståelse for planter, dyr, landskap,  årstider og vær
 • lære å iaktta, undre seg , eksperimentere, systematisere, beskrive  og samtale om fenomener i den fysiske verden

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Forskerspiren
   • stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen
   • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
   • beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen
 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet

Bakgrunnsstoff