Hva er radioaktivitet?

Tekst, animasjoner og interaktive oppgaver om radioaktivitet - atomkjernen, alfa-, beta- og gammastråling, ioniserende stråling, bakgrunnsstråling, bequerel, Gray og Sievert.

Radioaktivitet

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Stråling og radioaktivitet
   • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Stråling og radioaktivitet
   • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger