Folketro rundt landformer og -formasjoner

Objekt fra viten.no med sagnet om Torghatten og sagnet om Jutulhogget.

formasjoner_folketro

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Mangfold i naturen
      • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene