Kloning

Et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver som gir elevene en innføring i temaet kloning og er organisert rundt kloning av gener, celler, planter, dyr og mennesker. Programmet inneholder animasjoner av PCR og kloning av sauen Dolly, og setter søkelys på lover og etiske problemstillinger.

forside_kloning

 

Lærerveiledning finner du inne i selve programmet når du er innlogget som lærer.

Kommentarer/praktiske tips

Programmet "Kloning" inngår i sin helhet i "Kloning av planter".

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bioteknologi
   • forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
   • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Bioteknologi
   • forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
   • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse