Hydrogen og fornybar energi

Et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver som gir elevene innføring i sol-, brensel- og hydrolyseceller, redoks-reaksjoner og hydrogen som fremtidens energibærer.

forside_hydrogen

Lærerveiledning finner du inne i selve programmet når du er innlogget som lærer.

Kommentarer/praktiske tips

To kofferter med demonstrasjonsmodeller av brenselscellen er til utlån ved Skolelaboratoriet ved NTNU. Utlån er gratis, men låntaker må betale frakt eller selv hente og bringe koffertene. Det er utarbeidet et hefte med en kort innføring i brenselcelleteknologien og forslag til elevøvinger som kan utføres med innholdet i kofferten. Videre inneholder heftet forslag til tema- og prosjektarbeid og oversikt over nyttige internettadresser.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Energi for framtiden
   • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
   • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
   • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Energi for framtiden
   • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Energi for framtiden
   • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
   • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden

Tema