Skadedyr i museet

Et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver som er beregnet på 4.-7.klasse og tar utgangspunkt i museers arbeid for å begrense omfanget av skadedyr i museumssamlinger.

forside_skadedyr

Lærerveiledning finner du inne i selve programmet når du er innlogget som lærer.

Kommentarer/praktiske tips

Vitenprogrammet Skadedyr i museer er basert på undervisningsopplegget Insekter og skadedyr i museumssamlingene – kartlegging og identifisering fra Dalane Folkemuseum.

Undervisningsopplegget er beregnet på 4.-7.klasse og tar utgangspunkt i museers arbeid for å begrense omfanget av skadedyr i museumssamlinger. Opplegget er tenkt brukt som innfallsvinkel til undervisning om insektsgrupper, livssyklus og insekter som nytte- og skadedyr. Samtidig skal elevene bli kjent med sitt lokale museum, virksomheten der og utstillingene.

Det er meningen at elevene skal undersøke ulike utstillingsrom og magasiner for å se etter insekter og insektsspor. De skal registrere ulike typer insekter som befinner seg i samlingene, sette ut insektsfeller og vurdere omfanget av skadedyr i samlingene.

Skolen og det lokale museet kan gjerne bruke undervisningsopplegget over flere år.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Mangfold i naturen
   • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid
  • Mangfold i naturen
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk