Dinosaurjakt

Et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver der elevene skal lete etter beviser som støtter eller avviser teorien om slektskap mellom dinosaurer og fugler. Programmet er en link mellom læreplan, bibliotek og museum.

Dinosaur

Lærerveiledning finner du inne i selve programmet når du er innlogget som lærer.

Kommentarer/praktiske tips

I internettbiblioteket lærer elevene om dinosaurer, geologiske tidsperioder, platetektonikk, evolusjon og fossildannelse. De får også innblikk i hvordan forskere ved noen museer arbeider i felt og laboratorium. Som avslutning av programmet skal elevene skrive en avisartikkel om dinosaurer.
Programmet er bygd opp som en case der elevene har sommerjobb ved Naturhistorisk museum og skal reise rundt i verden sammen med dinosaurforsker Jørn H. Hurum.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
  • Mangfold i naturen
   • forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien
   • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene