Fotosyntese

Et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver til temaet fotosyntese, planters tilpasninger knyttet til fotosyntese og spalteåpninger.

forside_fotosyntese
 

Fotosyntese (dansk versjon)

Lærerveiledning finner du inne i selve programmet når du er innlogget som lærer.

Kommentarer/praktiske tips

Programmet består av følgende deler:

 • Fotosyntese: lysreaksjon og Calvinsyklus (syntesedelen)
 • C3-, C4- og CAM-planter
 • Spalteåpninger

Her kan dere finne animasjoner som viser kloroplasters oppbygning, lysreaksjonen, Calvinsyklusen og hvordan C3-, C4- og CAM-planter har ulike måter å binde og oppbevare CO2 på. Programmet har videosnutter med oppblåsing av ballonger som skal illustrere hvordan spalteåpninger åpner og lukker seg og et utsnitt av et blad som kan roteres i ”3D”. Underveis er det oppgaver som er laget med utgangspunkt i skriftlig eksamen i 3Bi. Programmet er relativt kort.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Funksjon og tilpassing
   • forklare korleis opptak og transport av vatn og oppløyste stoff skjer hos planter, og diskutere kva slag tilpassing planter kan ha til ulike levevilkår
 • Biologi 2
  • Den unge biologen
   • bruke animasjonar og simuleringsprogram til å vise fenomen og biologiske samanhengar
  • Energiomsetning
   • forklare korleis lysenergi kan overførast til kjemisk bunden energi i fotosyntesen, og korleis energien blir brukt til å produsere glukose
   • gjere greie for korleis ytre faktorar verkar inn på fotosyntesen
  • Økologi
   • samle, bestemme og klassifisere ulike organismar og knyte opplysningar om levevis og tilpassingar til eit utval av organismane

Tema