Bjørn

Et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver som gir elevene en innføring i sentrale økologiske tema som tilpasning, næringsopptak, bestandsutvikling og forvaltning. Ved å ta utgangspunkt i bjørnedebatten gjøres fagstoffet aktuelt og motiverende. Elevene blir utfordret til å velge side i debatten og får mulighet til å argumentere for sitt syn.

forside_bjorn

Lærerveiledning finner du inne i selve programmet når du er innlogget som lærer.

Kommentarer/praktiske tips

Hvor mange bjørner finnes egentlig? Hvor lever de? Er bjørnen farlig? Hvilke problemer dukker opp omkring bjørnen? Skal vi ha bjørn i Norge? I så fall, hvordan skal vi løse de utfordringene det medfører? Dette er bare noen av de spørsmålene som tas opp i programmet.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
   • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
   • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 2
  • Økologi
   • gjere greie for faktorar som regulerer vekst og storleik av populasjonar og forvalting av bestandar i eit berekraftig perspektiv