Radioaktivitet

En lastebil kolliderer på Dovrefjell. I rollen som journalister skal elevene dekke saken. Lasten viser seg å inneholde radioaktivt materiale. Klarer elevene å finne ut hvor dette kommer fra og hvem som er skyldig? Et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver.

forside_radioaktivitet

http://www.viten.no/radioaktivitet/nynorsk (nynorsk)

Radioaktivitet (dansk versjon) 

Lærerveiledning finner du inne i selve programmet når du er innlogget som lærer.

Kommentarer/praktiske tips

Programmet inneholder fagstoff og simuleringer av enkle laboratorieforsøk innen radioaktivitet, samt en større åpen problemstilling der elevene med utgangspunkt i laboratorieforsøkene og bakgrunnsstoffet arbeider "praktisk" med en større, virkelighetsnær og praktisk innrettet "case".

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
  • Stråling og radioaktivitet
   • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Forskerspiren
   • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
  • Stråling og radioaktivitet
   • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger