Steinspill

I dette spillet skal du sortere mønster, steiner, landskap og prosesser etter de tre bergartene magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter.

Steinspill

Dette er en fin oppsummeringsoppgave etter å ha jobbet litt med de ulike bergartene.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet
 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag X
  • Jorda i forandring
   • forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk
   • gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter
 • Geofag 1
  • Jorda i forandring
   • forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk
   • gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter

Bakgrunnsstoff