Øyet

Viten-objekt om øyets oppbygning og hvordan det fungerer.

Øyet

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 4. årstrinn
    • Kropp og helse
      • beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp

Er del av