Fotosyntese (grunnleggende nivå)

Tekst, animasjoner og interaktive oppgaver om fotosyntesen. Nivået er på et lavt og grunnleggende nivå.

Fotosyntese

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Mangfold i naturen
      • beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding

Tema