Romfartens historie

En oversikt over viktige hendelser fra den moderne romfartens historie fra 1957 og fram til i dag.

Romfart historie

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder