Utstyrsbeskrivelse

Passer for

  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Vakuumformer

Vakuumformer

En vakuumformer brukes til å forme plast ved hjelp av varme og vakuum.

Vakuumformer Vakuumformer

Denne vakuumformeren er bestilt fra England, via Mikroverkstedet (mikroverkstedet.no). Den koster ca. kr. 25.000,-.

Maskinen veier ca. 40 kg. Her er den plassert oppå et trillebord og er anvendelig både for lærer og elever.

Bruksområde

Vakumforming blir brukt ved produksjon av for eksempel interiører til biler og andre maskiner, fronter/paneler til maskiner og automater til butikker (pantemaskiner), kupler til lamper.

Denne formingsprosessen krever en form eller mal som må være laget på forhånd. Et velegnet materiale for bruk i skolen er MDF-plater, som er laget av finspon og fås i ulike tykkelser i vanlige trelastutsalg. Platene kan limes sammen slik at de blir tykkere om ønskelig, og bearbeides på kunst og håndverksavdelingen. Den ferdige formen må ha en glatt overflate.

En enkel ”skolemaskin” tar former med en maksimumshøyde på 5 – 6 cm. Det er ellers en del forhold man må ta hensyn til ved vakuumforming, så det er ikke bare å gå i gang uten et lite kurs.

Den myke plasten former seg da lekkert rundt treforma og vi får et ferdig bilkarosseri.
Råstøpen er enda varm og den må behandles forsiktig. Denne kan slås forsiktig mot bordplata, slik at forma slipper. Denne forma kan så brukes gang på gang.
Den myke plasten former seg da lekkert rundt treforma og vi får et ferdig bilkarosseri. Råstøpen er enda varm og den må behandles forsiktig. Denne kan slås forsiktig mot bordplata, slik at forma slipper. Denne forma kan så brukes gang på gang. Her ser vi ei treform som er laget av en elev på 9. trinn. Forma er plassert oppå ei rist i maskinen. Ved hjelp av en hendel blir rista senket, og vi plasserer ei plastplate oppå åpningen. Så blir selve varmeelementet trukket fram og plastplata blir varmet opp (ca. 1,5 – 2 min.). Varmeelementet blir skjøvet bakover, hendelen sørger for at rista med treforma kommer opp og vi trykker på en bryter som starter ei vakuumpumpe. Her ser vi ei treform som er laget av en elev på 9. trinn. Forma er plassert oppå ei rist i maskinen. Ved hjelp av en hendel blir rista senket, og vi plasserer ei plastplate oppå åpningen. Så blir selve varmeelementet trukket fram og plastplata blir varmet opp (ca. 1,5 – 2 min.). Varmeelementet blir skjøvet bakover, hendelen sørger for at rista med treforma kommer opp og vi trykker på en bryter som starter ei vakuumpumpe.

Blir forutsatt av