Utstyrsbeskrivelse

Passer for

  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Utstyr i en teknologikoffert

Utstyr i en teknologikoffert

  • Utgiver: Biltema, TISco

Her er en oversikt over hva slags utstyr dere kan legge i en koffert for å være godt rustet for undervisning i teknologi og design.

Utstyr Antall Pris pr stk Pris Forhandler
Koffert 1 159,00 159,00 Biltema
Loddestativ 5 39,90 199,50 Biltema
Loddebolter 5 150,00 750,00 Proffpartner
Hulltang 2 29,90 59,80 Biltema
Sideavbiter 5 34,90 174,50 Biltema
Avisoleringstang 2 98,00 196,00 Biltema
Maljetang 2 49,90 99,80 Biltema
Linjal (40cm) 5 19,90 99,50 Biltema
Hobbykniv 5 19,90 99,50 Biltema
Skrutrekker rett 5 10,90 54,50 Biltema
Skrutrekker kryss 5 10,90 54,50 Biltema
Plastknekker 1 1475,00  1475,00 TISco
     Sum  3421,60  
Plastknekker er tilleggsutstyr til denne kofferten og behøves strengt tatt ikke i begynnelsen. Dersom du ønsker å jobbe med plast, er dette et veldig bra verktøy, og vi anbefaler at du har to slike tilgjengelig i klasserommet for å unngå kødannelse for elevene.

 

Teknologikoffert (lokk)

 

Teknologikoffert

I tillegg til innholdet i teknologikoffertene, vil man ha behov for limpistoler, små sager og underlag når elevene arbeider med teknologi og designoppgaver. Dette er utstyr det ikke er plass til i koffertene.

Limpistoler finnes som oftest lett tilgjengelig på skolene, men kan godt kjøpes inn spesielt til dette emnet.

Små sager er greie å ha til å kutte plankebiter, lister og lignende. Sager finnes som oftest på skolene, men er kanskje knyttet opp mot kunst og håndverksavdelingen. Det kan være lurt å kjøpe egne sager til teknologi og design.

Nettressurser

(biltema.no)
(tisco.no)