Utstyrsbeskrivelse

Trær i Norge

Trær i Norge

Her er sju plakater som viser vanlige treslag i Norge.

Med tekst og illustrative bilder gir plakatene god informasjon om utbredelse, enkle kjennetegn, formering, bruk og nytte, ord og begreper, samt tro og overtro. Definisjon av genetiske ressurser og eksempler på bruk går igjen på alle plakatene.

Plakatene er på 50x70 cm og gratis mot dekning av porto og ekspedisjon (60,- kr). Plakatene er produsert av Norsk genressurssenter, i samarbeid med Naturfagsenteret og Skogkurs.

Plakatserien består av følgende treslag:
• alm og ask
• barlind og kristtorn
• bøk og spisslønn
• einer
• hassel og lind
• or
• osp og selje

Plakatserie om trær

Nettressurser