Utstyrsbeskrivelse

Trær i Norge

Trær i Norge

Her er tolv plakater som viser de 21 vanligste treslagene i Norge.

Med tekst og illustrative bilder gir plakatene god informasjon om utbredelse, enkle kjennetegn, formering, bruk og nytte, ord og begreper, samt tro og overtro. Definisjon av genetiske ressurser og eksempler på bruk går igjen på alle plakatene.

Plakatene er gratis og er produsert av Norsk genressurssenter, i samarbeid med Naturfagsenteret og Skogkurs.

Plakatserien består av følgende treslag:
• alm og ask
• barlind og kristtorn
• bjørk
• bøk og spisslønn
• eik
• einer
• gran og furu
• hassel og lind
• or
• osp og selje
• rogn og asal
• villeple, hegg og søtkirsebær

Plakatserie om trær

Nettressurser