Utstyrsbeskrivelse

Salamanderfelle

Salamanderfelle

  • Utgiver: http://salamander-trap.no

Salamanderfelle som kan brukes til å påvise stor- og småsalamander.

Salamanderfelle

Ved bruk av 5–10 feller per dam kan man i løpet av ei natt (alternativt ett døgn) effektivt påvise stor- og småsalamander. Fellene er best på fangst av voksne dyr - men kan også brukes til påvisning av larver. Videre vil man fange mye annet akvatisk som vannkalver, øyenstikkere, igler og små fisk.

Fellen skal være mer effektivere enn både håv og fiskeruser.

Bruken innebærer en minimal håndtering av dyrene og bifangstene.

All fangst av amfibier må det søkes om hos Miljødirektoratet. Det gjelder også fangst med håv.