Utstyrsbeskrivelse

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
 • fysikk 1
 • fysikk 2
 • kjemi 1
 • kjemi 2

Bohrs atommodell: videoplakat

Bohrs atommodell: videoplakat

 • Utgiver: Danmarks Fysik og kemilærerforening

I anledning 100-årsjubileet for Bohrs atommodell har Danmarks Fysik og kemilærerforening laget en videoplakat om Niels Bohr. Plakaten har en app med en animasjon av atommodellen og to korte filmer om Niels Bohr og bakgrunnen for hans teori

Skriv ut videoplakaten i f.eks. A3-format, laminere plakaten og henge den opp i naturfagrommet:

Så kan elevene bruke en smarttelefon for å se animasjonen av atommodellen og lære mer om hvordan Niels Bohr kom frem til den.

Videoplakat av Bohrs atommodell

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Moderne fysikk
   • beskrive Bohrs atommodell og beregne frekvenser og bølgelengder til spektrallinjer i emisjons- og absorpsjonsspektre ut fra den

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 1
  • Språk og modeller i kjemi
   • gjøre rede for den historiske utviklingen av atombegrepet og beskrive og sammenligne Bohrs atommodell og dagens atommodell

Tema

Bakgrunnsstoff