Utstyrsbeskrivelse

Passer for

  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10
  • vg1
  • biologi 1
  • biologi 2
  • geofag x og 1
  • geofag 2

Meterstokk med jordens utvikling

Meterstokk med jordens utvikling

En meterstokk med tidslinje over 5 milliarder år som viser arter som har levd og kontinentenes plassering gjennom tidene.