Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Spennende stoffer

Ønsker du et enkelt, eksperimentelt kjemiopplegg så er dette undervisningsopplegget for deg. Opplegget er fleksibelt og kan tilpasses forskjellige årstrinn.

Spennende stoffer består av aktiviteter som bygger på undersøkelse av fire hvite stoffer: sukker, salt, potetmel og natron. Elevene skal bruke sansene og noen enkle påvisningsprøver for å finne egenskaper som skiller stoffene fra hverandre og egenskaper som er felles for stoffene. Dere kan gjøre en enkelt aktivitet eller gjennomføre alle. Utfyllende aktiviteter er foreslått.

Aktivitetene egner seg godt for trening i samarbeidslæring. Se også artikkelen som beskriver hvordan elevene kan få ulike roller og ansvarsområder når de utfører forsøk.

En gutt legger fire stoffer på et ark

 

Undervisningsopplegget er utviklet på grunnlag av heftet "Spennende stoffer". Tegningene er laget av Tone Stenmarck Johannessen

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Kropp og helse
   • beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved aktiviteter ute og inne
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive og sortere stoffer etter observerbare kjennetegn
 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
  • Fenomener og stoffer
   • forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler
   • gjennomføre forsøk med ulike kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem