Undervisningsopplegg

Hvor

 • Inne
 • Ute

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Forskerspirer undersøker trær

Trær er ofte store, vakre, omskiftelige, klimaregulerende, store produsenter og fins i alle land. Alle skoler i Norge har trær i nærheten – om enn av ulik størrelse og sort. Trær gir skygge, vi kan henge en huske i ei grein, klatre i treet og vi kan brekke av tørre kvister til bålet. Trær er med andre ord mangfoldige og byr på et mangfold av muligheter for forskerspirene.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
   • innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene
  • Mangfold i naturen
   • observere, registrere og beskrive endringene som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid
 • Etter 7. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

Nettressurser

(skoleskogen.no)
(skoven-i-skolen.dk)