Undervisningsopplegg

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10

Trafikksikkerhet og fart

Dette undervisningsopplegget består av en samling aktiviteter som er knyttet til trafikk, trafikksikkerhetsutstyr, synssansen og fart.

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon
   • gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker
   • gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene

Nettressurser