Undervisningsopplegg

Passer for

 • vg1

Tidsbruk

 • 2 timer

Er dagens utvikling bærekraftig?

I dette undervisningsopplegget skal dere finne ut om dagens utvikling er bærekraftig, om det er forskjeller mellom industrialiserte land og utviklingsland og hvordan vi ligger an til å nå FNs tusenårsmål. I dette arbeidet skal dere bruke nettstedet Globalis.no, fagartikler på naturfag.no og interaktiv statistikk fra "Human Development Trends 2005".

Skolebarn i India © Maria Sviland Skolebarn i India © Maria Sviland

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling

Forutsetter