Undervisningsopplegg

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1

Får jeg se ditt økologiske fotavtrykk?

I dette undervisningsopplegget skal elevene gjennomføre en quiz for å finne sitt økologiske fotavtrykk (sitt forbruk av ressurser) og sammenligne resultatene med andre elever i klassen og elever fra andre land. På denne måten kan de sette ressursforbruket sitt i et globalt perspektiv og få et inntrykk av hva vårt ressursforbruk krever av miljøet på jorda.

 

Foto: Reto Stöckli, NASA Goddard Space Flight Center

Hvis alle mennesker på jorda har et forbruksmønster som deg, hvor mange planeter trenger vi da for at alle skal få tilfredsstille behovene sine? Hvor mye dyrkbar jord kreves for at vi skal opprettholde våre ressursbehov? Dette er spørsmål du vil få svar på nå.

Undervisningsopplegget er todelt:

 • Ecological Footprint quiz: Elevene skal finne sitt forbruk av naturressurser på jorda (økologisk fotavtrykk).
 • Utveksling av resultater på YRE (Young Reporters for the Environment): Elevene sammenligner sine resultater fra quizen med elever fra andre land.

Hensikten med undervisningsopplegget er at elevene skal få økt forståelse for at det er knapphet på naturressurser på jorda. De skal bevisstgjøres på hva vårt forbruk betyr for miljøet og biologisk mangfold. Samtidig som de skal se at fordeling av ressurser er skjev og at det er en stor forskjell mellom land i nord og sør.

I tillegg får elevene trening i å bruke engelsk, samarbeide med elever i andre land, og bruke IKT som verktøy for samarbeid og publisering. Opplegget forutsetter at elevene kan lese og skrive engelsk brukbart, og kan derfor passe på 10. trinn eller første år på videregående skole.

Elever som jobber på nett

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • Økologiske fotavtrykket

Nettressurser