Undervisningsopplegg

Hvor

 • Ute

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • fysikk 1
 • fysikk 2

Tidsbruk

 • Sett av en dag på TusenFryd og noen timer til for- og etterarbeid.

Fysikkfryd på TusenFryd

Opplevelsesparker gir rike muligheter for å lære fysikk, selv om disse parkene ikke i utgangspunktet er planlagt med læring som hovedhensikt. Eksperimentering i opplevelsesparker involverer mange sanser, og de samme fenomenene kan opplevelses i mange ulike situasjoner. På den måten blir det variasjon i læringssituasjonene.

I fysikken virker kreftene alltid på ”legemer” av forskjellig slag. På TusenFryd er det du og din kropp som er legemet som akselereres og som påvirkes av krefter. Du får føle Newtons lover på kroppen og lærebøkenes tankeeksperimenter blir til virkelighet. TusenFryd er full av naturvitenskapelige prinsipper. Her får du oppdage dem fra forskjellige synsvinkler og få en ny dimensjon på fartsopplevelsen.

Dette undervisningsopplegget består av elevhefter med oppgaver og forsøk med dataloggere.

Sverre-husken

 

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon
   • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt