Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Sykkelverksted – elevbedrift

Her er en oversikt over fasene i arbeid med elevbedrift. Se elevbedrift.no for mer utførlig informasjon.

1. Informasjon, motivasjon og samarbeid

Informer om hva et sykkelverksted kan være. Vis nettstedet til Sykkelkjøkkenet Oslo og fortell om hvordan de der hjelper folk til å reparere syklene sine. Vis introfilmen fra nettstedet deres.

Har elevene erfaring med å reparere egen sykkel?

Del elevene inn i grupper á 4–5 stykker, der disse skal være et sykkelverkstedteam som har sin egen elevbedrift.

2. Idéutvikling

Be elevene tenke gjennom hvilke behov et sykkelverksted kan dekke i nærmiljøet. Hvem ser de for seg som kunder på verkstedet? La elevene gjennomføre en markedsundersøkelse.

La gruppene formulere en forretningsidé der de:

  • beskriver hva de kan tilby på sykkelverkstedet. Det er lurt å velge seg 2–3 ekspertiseområder.
  • beskriver hvem de ser for seg skal være kundene og om verkstedet skal tilby reparasjon av sykler eller veilede kunden til å reparere egen sykkel.
  • beskriver hvorfor de mener at kunden skal velge å komme til sykkelverkstedet deres.

La også gruppene bestemme navn på sykkelverkstedet og eventuelt slagord og logo til markedsføring. 

3. Organisering og etablering

La elevene diskutere på gruppa hvordan de ønsker å organisere driften av sykkelverkstedet. Hvem skal ha ansvar for hva?

Finn ut om det er sykkelverksteder eller sykkelbutikker i nærheten som dere kan samarbeide med. Kartlegg eget nettverk etter personer som har kunnskap eller erfaring som kan være nyttig for sykkelverkstedet.

Registrer elevbedriften.

Elevene må planlegge hvordan de skal markedsføre sykkelverkstedet sitt og skaffe seg kunder.

4. Drift

Bruk mesteparten av timene her, på selve driften av sykkelverkstedet.

5. Avvikling

På slutten av skoleåret skal sykkelverkstedsbedriften avvikles.