Undervisningsopplegg

Passer for

  • barnetrinn 3-4

Fordøyelsen er et system

I dette undervisningsopplegget skal elevene undersøke systemer generelt og fordøyelsessystemet spesielt.

Elevene skal undersøke ulike systemer og forholdet mellom struktur og funksjon. De skal studere mystiske redskaper som en kirsebærsteinuttaker for å studere deler og hvordan de fungerer sammen. Elevene leser boka Systemer for å finne ut at systemene er overalt og i enkle og komplekse versjoner. Elevene møter diagrammer i sakprosatekster og blir utfordret til å tegne et oppvaks-system. I en annen oppgave skal elevene finne på et system for å sortere baller etter størrelse. Elevene skal diskutere om et stykke papir er et system.

Systemer

Et system er en gruppe av deler som virker sammen på en spesiell måte. Et system kan være veldig stort (som solsystemet) eller veldig lite (som et atom): Et system kan være laget av levende og ikkelevende deler, eller en kombinasjon av begge. Mange systemer er adskilte objekter som for eksempel en sykkel, en PC, en oppvaskmaskin eller en elefant. Mange systemer, som for eksempel en sykkel, har en spesifikk funksjon. Andre systemer som solsystemet, har ikke en klar funksjon.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 4. årstrinn
    • Kropp og helse
      • beskrive form og funksjon til fordøyelsessystemet