Undervisningsopplegg

Vi forsker i skolehage eller hageparsell

Her finner dere aktiviteter som viser eksempler på hvordan arbeid i en hage gir mulighet for å eksperimentere.

Forsøk og praktisk arbeid

Innsamling av insekter på bakken

Vi undersøker hvilke insekter som finnes på bakken i et område.

 1. Grav en grop i bakken som er noe dypere en boksen dere har tatt med for å samle insekter i.
 2. Sett boksen nedi gropen og pakk til med jord rundt slik at det blir en jevn kant rundt boksen.
 3. Hell litt vann med oppvaskmiddel i boksen og la den stå over natt.
 4. Neste dag kan dere undersøke om noen dyr har falt nedi boksen.
 5. Slå opp i bøker om insekter og småkryp for å forsøke å finne ut hva dere har samlet.

Faglig forklaring

Mange dyr beveger seg på bakken, spesielt om natten. Derfor er sjansen stor for at dere får samlet noen.

Kommentarer/praktiske tips

Aktiviteten kan passe inn under arbeid i skolehage/hageparsell.

Materialer og utstyr

 • hermetikkboks, iskremboks eller lignende, 1
 • spade, 1
 • oppvaskmiddel
 • vann
 • bøker om insekter og småkryp dersom dere har det.
Forsøk og praktisk arbeid

Kompostering i brusflaske

Vi studerer hvordan ulike typer organisk avfall blir nedbrutt over tid.

Eksempel på oppsett for kompostering i flaske. Eksempel på oppsett for kompostering i flaske.

 

 1. Hvis det er en etikett på flasken, legger dere den i vann slik at etiketten løsner.
 2. Del flasken i to med brødkniven ca. 1 cm nedenfor der hvor flasken begynner å skråne innover.
 3. Fyll bunnen med organisk avfall. Det kan være husholdningsavfall eller planterester du finner utendørs.
 4. Sett på sammen de to flaskedelene igjen ved hjelp av tape slik at det blir tett. Skru av korken (eller hvis det begynner å lukte veldig, ta på korken og åpne for lufting regelmessig).
 5. Følg med på hva som skjer de neste månedene.
  Ta gjerne bilder underveis i tillegg til å notere ned det dere observerer.

Eksperimentet kan varieres på mange ulike måter. Her er noen mulige problemstillinger dere kan undersøke:

 • Går nedbrytningen saktere hvis dere skrur på toppen og lar være å lufte slik at det ikke kommer ny luft til?
 • Hvordan vil meitemark påvirke nedbrytningen?
 • Brytes én type organisk avfall ned raskere enn andre typer?

Aktiviteten kan fint kombineres med kompostering i skolehage.

Faglig forklaring

Alt som lever i naturen er avhengig av hverandre. Å forske på hvordan alt henger sammen kalles økologi. Økologer kaller planter og alger for produsenter fordi de utfører fotosyntesen. Oss mennesker og mange andre dyr kaller de for konsumenter fordi vi bruke energien plantene og algene har fanget. Men det finnes også en tredje gruppe. De kalles nedbrytere fordi de lever av døde organismer. Energien i det som er dødt, blir altså også brukt. De er slike nedbrytere som bryter ned avfallet i flasken.

Materialer og utstyr

 • tom 1,5 liters brusflaske med kork, 1
 • planteavfall
 • brødkniv, 1
 • skjærefjøl, 1
 • tape, 1 rull
 • kamera dersom dere har det.
Forsøk og praktisk arbeid

Under planker og steiner

Vi studerer hva som skjer hvis vi legger en stein eller en planke på gress eller en eng.

 1. Legg en planke eller en stein på en gressplen eller en eng.
  Ta gjerne bilde av hvordan det ser ut der før dere dekker denne delen av bakken til.
 2. La området være tildekket i 2-3 uker.
 3. Undersøk så hva som har skjedd under planken eller steinen:
  • Er det noen dyr der?
  • Har gresset forandret seg?
  • Er det noe annet som har skjedd?
 4. Ta et bilde på nytt og sammenlign med hvordan det så ut da dere startet forsøket.

 

Faglig forklaring

Alle planter må ha lys for å vokse. Når gresset ble dekket til, blir gresset sykt og gulhvitt i fargen. Men insekter som trives i mørke, flytter inn under planken eller steinen.

Kommentarer/praktiske tips

Dersom dere på tur i skogen kan dere kikke under greiner og steiner for å se hva som gjemmer seg der. 

Aktiviteten kan passe inn under arbeid i skolehage/hageparsell.

Materialer og utstyr

 • en planke eller en stein.
 • kamera dersom dere har det.