Undervisningsopplegg

Hvor

 • Ute

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • fysikk 1
 • fysikk 2

Tidsbruk

 • Sett av en dag på TusenFryd og noen timer til for- og etterarbeid.

Fysikkfryd på TusenFryd

Opplevelsesparker gir rike muligheter for å lære fysikk, selv om disse parkene ikke i utgangspunktet er planlagt med læring som hovedhensikt. Eksperimentering i opplevelsesparker involverer mange sanser, og de samme fenomenene kan opplevelses i mange ulike situasjoner. På den måten blir det variasjon i læringssituasjonene.

I fysikken virker kreftene alltid på ”legemer” av forskjellig slag. På TusenFryd er det du og din kropp som er legemet som akselereres og som påvirkes av krefter. Du får føle Newtons lover på kroppen og lærebøkenes tankeeksperimenter blir til virkelighet. TusenFryd er full av naturvitenskapelige prinsipper. Her får du oppdage dem fra forskjellige synsvinkler og få en ny dimensjon på fartsopplevelsen.

Dette undervisningsopplegget består av elevhefter med oppgaver og forsøk med dataloggere.

Sverre-husken

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon
   • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt
Forsøk og praktisk arbeid

Elevhefter til TusenFryd

Her finner du elevhefter til bruk før, under og etter besøket på TusenFryd. Elevheftene inneholder diskusjonsoppgaver, forsøk og informasjon.

ThunderCoaster

Heftene er tenkt som en hjelp for læreren og elevene til å oppleve, observere og måle fysiske fenomener på TusenFryd. Mange av aktivitetene krever ikke noe spesielt utstyr, mens andre krever at man får ha med seg enkle måleinstrumenter i attraksjonene. Dette tillater TusenFryd bare unntaksvis og på helt spesielle dager. Kontakt TusenFryd om dette på forhånd.

I heftene viser vi hvordan du med enkle midler kan lage et akselerometer som kan måle akselerasjonen i SpaceShot, eller en "Foucaultpendel" som du kan bruke til å "se" at karusellen roterer, og dermed forstå hvordan en virkelig Foucaultpendel fungerer. For å utnytte mulighetene maksimalt, er det viktig med forberedelser og etterarbeid, og at læreren integrerer dette stoffet i sin ordinære undervisning.

Noen av de aktivitetene som vi legger opp til, kan også utnyttes i andre fornøyelsesparker med tilsvarende attraksjoner som på TusenFryd.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon
   • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt
Forsøk og praktisk arbeid

Datalogging på TusenFryd

Bruk dataloggere til å måle akselerasjon, høyde og puls mens du kjører noen av attraksjonene på TusenFryd. Vi gjør oppmerksom på at TusenFryd bare unntaksvis og på helt spesielle dager tillater at man får ha med seg noe som helst utstyr i attraksjonene. Undersøk med TusenFryd på forhånd om du får lov til å bruke datalogger i attraksjonene.

Bruk av dataloggere på Tusenfryd

Ta med deg en sensor som registrerer akselerasjon og høyde når du skal kjøre attraksjonene. Studer dataserien du får. Kan du f.eks. finne ut hvor høyt over bakken du var?

Registrer pulsen til to personer som kjører samme attraksjon. Hvor høy puls fikk de? Blir kurvene forskellige? Hvorfor?

Til høyre (under nettressurser) kan du laste ned målinger som allerede er gjort i attraksjonene på TusenFryd.

Målingene er gjort med PASCO Xplorer datalogger med 3D akselerasjonssensor, trykkmåler og pulssensor. Du trenger programmet DataStudio for å åpne filene.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon
   • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt

Materialer og utstyr

 • datalogger
 • sensor for akselerasjon, høyde og puls