I dette opplegget får elevene i oppdrag å lage en modell som viser hvordan vi beveger armer og bein. De skal bruke modellen til å forklare hvordan vi beveger oss ved hjelp av muskler og skjelett, og de skal beskrive energikjeden fra sola til bevegelse av kroppen vår.

Dette opplegget er ikke prøvd ut med elever ennå pga. koronasituasjonen. Vil du teste opplegget og gi oss tilbakemelding?