GEO

Et populærfaglig tidsskrift for alle som jobber med eller interesserer seg for geofaglig kunnskap.

GEO GEO GEO retter seg derfor primært mot de som studerer geofag eller har et yrke hvor geofaglig kunnskap benyttes. Dette gjelder oljebransjen, bergindustrien, anleggsbransjen, forvaltning, forskning og undervisning. Men GEO har også bredt nedslag i allmennheten og i de videregående skolene fordi nyhetene og artiklene favner bredt og er skrevet i en populær form. GEO fremhever nytten av geologisk kunnskap og vår bruk av geologiske ressurser.  

Tidsskriftet gis ut med åtte nummer i året.

Hvert tidsskrift har en del reportasjer og faster spalter om geoturisme, nyheter fra berg- og anleggsbransjen og oljeindustrien og bokomtaler. og informasjon om
En del av artiklene legges ut på tidsskriftets nettsider.

GEO