Lektor2-modellen

Hvordan samarbeide om relevante og yrkesretta undervisningsforløp?

Undervisningsmodellen er en samarbeidsmodell som skal være til hjelp i planlegginga av flerfaglige undervisningsforløp eller undervisningsforløp i samarbeid med bedrift.

Artikkel
Årshjul Borgund

Årshjul – en hjelp til samarbeid

Det er viktig å utvikle gode samarbeidsrutiner ved de enkelte skolene. Flere skoler benytter seg nå av årshjul som planleggingsverktøy. Årshjulet utarbeides i fellesskap mellom programfag- og fellesfaglærere.

Artikkel
Solcelledrevet alarmsystem

Kreativitet og innovasjon i yrkesfagene

Hva har solceller og humlekasser til felles? Jo, det er eksempler på tverrfaglige undervisningsopplegg på yrkesfag som utfordrer elevene i samarbeid, kreativitet og problemløsning.

Artikkel