Digitale ferdigheter i naturfag

TEMA

Digitale ferdigheter i naturfag

Det er store muligheter for å bruke IKT mer kreativt med flere gode verktøy og i større omfang enn det de fleste gjør i dag. Men fornuftig og god bruk av teknologien forutsetter en god lærer, en lærer som har innsikt og erfaring i bruk av IKT på varierte måter. 

Oppgaver om termofysikk

Simuleringer og animasjoner i naturfag

Simuleringer gir muligheter for å etterligne og illustrere naturvitenskapelige prosesser.

Q3-05 datalogger

Datalogging

Moderne teknologi og datalogging gjør det mulig å gjennomføre mer virkelighetsnære forsøk i skolen.

Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
Sunnylven - listebilde

Elevar registrerer biologisk mangfald

Fritt vilt

Helt vilt!

Informasjonssøk - listebilde

Informasjonssøk og kildevurdering med Netvibes og Diigo

Interaktiv tavle - listebilde

Interaktive tavler og læring

Scale of Universe

The Scale of the Universe

Avisartikkel

Å lete etter naturfag i nyhetsbildet

Nettressurser

(iktplan.no)
Digitale ferdigheter i barnehage, skole og lærerutdanningen.
(delrett.no)
Om opphavsrett i utdanningen
(dubestemmer.no)
Personvern og andre utfordringer knyttet til bruk av digitale medier
(personvernskolen.no)
Hjelp til fortolkning av personopplysningsloven- og forskriften
(ovttas.no)
Søkbar, digital portal med tilgjengelige samiske læremidler.