Hopp til hovedinnhold

Vurdering

TEMA

Vurdering

Nedbryting av kompetansemål til læringsmål eller delmål heng nøye saman med utvikling av kjenneteikn på måloppnåing, og det er eit krevjande arbeid å få heilskap og samanheng i eit slikt system. Det er gjennom gode kjenneteikn på måloppnåing at vi blir i stand til å gi elevane gode tilbakemeldingar på utviklinga deira i faget.

Progresjon og vurdering

Progresjon og vurdering

Undervisning som legger til rette for progresjon og vurdering kan gjennomføres gjennom dialog mellom lærer og elev om elevenes utvikling i naturfag og tilpasse det faglige nivået til elevenes forkunnskaper.

Tallkarakter eller skriftlig vurdering? Ja takk, begge deler!

Vanligvis får eleven returnert rettet prøve fra læreren med en tallkarakter. Ofte ender det med at prøven havner i søpla eller i sekken, og så glemt.

Artikkel vg1 biologi 1 biologi 2 fysikk 1 fysikk 2 kjemi 1 kjemi 2 geofag x og 1 geofag 2 teknologi og forskningslære x og 1 teknologi og forskningslære 2
argumentasjon lekebilen

Argumentasjon og vurdering på ungdomstrinnet

Ideer til hvordan vi kan øve opp og vurdere elevenes argumentasjonsferdigheter i naturfag.

Artikkel ungdomstrinn 8-10
Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
Eksamen i Kjemi 2 - som forventet?

Eksamen i kjemi 2 – som forventet?

Biologi - eksamen

Eksamensoppgaver i biologi

Eksamensoppgaver naturfag Vg1

Flervalgsoppgaver - 2

Flervalgsoppgaver - kjemi 1 og 2

Flervalgsoppgaver

Flervalgsoppgaver i biologi

Flervalgsoppgaver

Flervalgsoppgaver til hverdags og test

Kjennetegn på måloppnåelse – vurderingskriterier

Kunnskapsløftet og vurdering i videregående opplæring

Kunnskapsløftet

Muntlig eksamen – med like vilkår for alle?

Flervalgsoppgaver

Om flervalgsoppgaver

Praktisk-teoretisk prøve i naturfagene

Tallkarakter eller skriftlig vurdering? Ja takk, begge deler!

Naturfagpris Årets nysgjerrigper

Vurdering av kompetansemål knyttet til forskerspiren

Vurdering på barnetrinnet