Vurdering

TEMA

Vurdering

Nedbryting av kompetansemål til læringsmål eller delmål heng nøye saman med utvikling av kjenneteikn på måloppnåing, og det er eit krevjande arbeid å få heilskap og samanheng i eit slikt system. Det er gjennom gode kjenneteikn på måloppnåing at vi blir i stand til å gi elevane gode tilbakemeldingar på utviklinga deira i faget.

Kjennetegn på måloppnåelse barnetrinn 4x3

Vurdering på barnetrinnet

Forslag til kjennetegn på måloppnåelse som passer for naturfag på barnetrinnet.

Udir 8x5

Karakter­støttende prøver på 10. trinn

Frivillige prøver i fag. Det finnes karakterstøttende prøver i fagene naturfag og samfunnsfag.

Vurdering 8x5

Kunnskapsløftet og vurdering videregående opplæring

Det er kvaliteten på den enkelte elevs resultater/prestasjoner som skal vurderes.

Naturfagpris Årets nysgjerrigper

Vurdering av kompetansemål knyttet til forskerspiren

En artikkel om vurdering ved utforskende arbeidsmåter, kjennetegn på måloppnåelse og mulig vurderingsmateriale.

Artikkel barnetrinn 1-2 barnetrinn 3-4 barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10 vg1

Tallkarakter eller skriftlig vurdering? Ja takk, begge deler!

Vanligvis får eleven returnert rettet prøve fra læreren med en tallkarakter. Ofte ender det med at prøven havner i søpla eller i sekken, og så glemt.

Artikkel vg1 biologi 1 biologi 2 fysikk 1 fysikk 2 kjemi 1 kjemi 2 geofag x og 1 geofag 2 teknologi og forskningslære x og 1 teknologi og forskningslære 2
argumentasjon lekebilen

Argumentasjon og vurdering på ungdomstrinnet

Ideer til hvordan vi kan øve opp og vurdere elevenes argumentasjonsferdigheter i naturfag.

Artikkel ungdomstrinn 8-10
Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
Eksamen i Kjemi 2 - som forventet?

Eksamen i kjemi 2 – som forventet?

Biologi - eksamen

Eksamensoppgaver i biologi

Eksamensoppgaver naturfag Vg1

Flervalgsoppgaver - 2

Flervalgsoppgaver - kjemi 1 og 2

Flervalgsoppgaver

Flervalgsoppgaver i biologi

Flervalgsoppgaver

Flervalgsoppgaver til hverdags og test

Kjennetegn på måloppnåelse – vurderingskriterier

Kunnskapsløftet og vurdering i videregående opplæring

Kunnskapsløftet

Muntlig eksamen – med like vilkår for alle?

Flervalgsoppgaver

Om flervalgsoppgaver

Praktisk-teoretisk prøve i naturfagene

Tallkarakter eller skriftlig vurdering? Ja takk, begge deler!

Naturfagpris Årets nysgjerrigper

Vurdering av kompetansemål knyttet til forskerspiren

Vurdering på barnetrinnet