Sikkerhet i naturfag

Retningslinjer når det gjelder sikkerheten i naturfagundervisningen.

Forord

Miljøene ved Skolelaboratoriene ved Universitetet i Oslo har ved flere anledninger utviklet sikkerhetsregler for naturfagundervisningen. Det første heftet kom i 1979 og var beregnet på videregående skole, det andre som ble utgitt i 1982, var for grunnskolen. Det siste heftet fra 1989 gjaldt også grunnskolen, men ble seinere anbefalt brukt også for videregående skole.

Tre tidligere hefter om sikkerhet på laboratorium

Ingen av disse heftene kan skaffes i dag. Det finnes ikke egne regler for sikkerhet på naturfagrom.

I 2004 reviderte Naturfagsenteret den siste utgaven av sikkerhetsreglene. I arbeidet med nettutgaven fra 2004 bidro følgende personer: Terje Kristensen, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO, Wenche Erlien og Anders Isnes, Naturfagsenteret, UiO og Vibeke Huseby, Lambertseter videregående skole.

Nåværende versjon (2013) er revidert av Naturfagsenteret. I 2013-utgaven har vi oppdatert teksten etter endringer i lovverket.

Det er viktig å lære elevene gode arbeidsvaner med hensyn til sikkerhet. Naturfagundervisningen har et oppdrageransvar når det gjelder omgang med risikofylte stoffer og situasjoner i hverdagen. Det er ikke mulig og heller ikke ønskelig å unngå alle risikofylte forsøk i skolen. Men der det er mulig å erstatte giftige og helsefarlige stoffer med mindre farlige stoffer, skal vi gjøre det. Hensikten med dette dokumentet er å gi lærere hjelp når det gjelder sikkerhet i naturfagundervisningen. Dokumentet innholder også tips om innredning av naturfagrom og arbeidsmetoder i undervisningen.