Test til Viten-programmet Nordlys

 • Hva vet du om nordlys?

  Skriv ned tre ting du vet om nordlys.

 • Hvordan oppstår nordlys?

  Jordklode

  Beskriv hvordan nordlys oppstår. I beskrivelsen kan du gjerne bruke bildet av jordkloden og tegn inn det som skjer.

   

   

   

   

 • Hvor er det mulig å se nordlys?

  Merk av på kartet hvor du tror det er mulig å se nordlys.

  Verdenskart

 • Nordlys i Oslo?

  Er det mulig å se nordlys i Oslo? I så fall hvor ofte?

 • Nordlysforskning 1

  Mange nordmenn har vært sentrale innen nordlysforskning fra 1800-tallet og fram til i dag, og mange forskere kommer fra hele verden til Norge for å studere nordlyset. Hvorfor tror du Norge er har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet?

 • Nordlysforskere

  Kan du navnet på noen nordlysforskere? (som har levd før eller lever nå)

 • Nordlysforskning 2

  Hva tror du de første nordlysforskerne prøvde å finne ut? Hva tror du de forsker på i dag?

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Stråling og radioaktivitet
   • forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Stråling og radioaktivitet
   • forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet