Test til Viten-programmet Planter i rommet

 • Plantene lager maten selv

  Den eneste måten plantene kan få tak i mat på er å lage den selv. Tenk på det! Plantene må lage all maten de trenger til seg selv. Hvordan tror du plantene lager den maten de trenger?

 • Plantevekst

   

  Et lite tre som har økt vekt på 250 kg Et tre blir plantet i en hage. Etter 20 år har treet vokst til et stort tre som veier 250 kg mer enn da det ble plantet. Hvor kommer de nye 250 kg fra? Forklar svaret ditt så godt du kan.

 • Fotosyntese

  Hva er fotosyntese?

 • Fotosyntese 2

  Hvorfor tror du det er så viktig å lære om fotosyntesen?

 • Næringsstoffer fra planter

  Plantene produserer flere stoffer som menneskene trenger for å leve. Hvilke er dette?
 • Karbondioksid

  Menneskene puster ut en gass som plantene trenger. Hva heter denne gassen?

 • Blomst

  Sett navn på figuren.

  Blomst

 • Planters formering

  Planter trenger å formere seg. Forklar hvordan dette foregår ved å bruke følgende tre ord: pollen, befruktning og frø.

 • Pollingering 1

  Rødkløver pollineres av:
 • Pollingering 2

  Hundekjeks pollineres av:
 • Pollingering 3

  Bjørk pollineres av:
 • Frøspredning

  Gi noen eksempler på hvordan planter kan spre sine frø.

 • Planter ombord i romfartøy

  Forskere planlegger å sende et bemannet romfartøy til planeten Mars. Denne romferden vil ta minst 3 år. Hvorfor er det viktig å ha med planter ombord i romfartøyet? Hva skal plantene brukes til?
 • Planter ombord i romfartøy 2

  Hvilke utfordringer eller problemer tror du oppstår når astronautene skal dyrke planter ombord i romfartøyet?

 • Planter ombord i romfartøy 3

  Fortell om og/eller tegn et veksthuset som du ville plassert i et romfartøy. Vis hvordan du vil forsyne plantene med det de trenger for å leve.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene med tekst og illustrasjon
 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding