Test til Viten-programmet Norge blir til

 • Alfred Wegener

  Alfred Wegener var en tysk vitenskapsmann som levde i første halvdel av 1900-tallet. Han studerte kontinentenes form og syntes at de passet inn i hverandre. På bakgrunn av dette trodde han at kontinentene en gang har vært samlet i ett stort superkontinent, Pangaea. Senere har kontinentene drevet fra hverandre til de posisjonene de har i dag.

  Hva slags bevis har vitenskapsfolk i dag som støtter Alfreds Wegners teori om kontinentaldrift?

 • Platedrift

  Hva er platedrift?

 • Vulkaner og jordskjelv

  A Kan du navnet på noen land som har aktive vulkaner?

  B Kan du navnet på noen land hvor det er mye jordskjelv?

  C Hva er årsaken til at disse landene har mange aktive vulkaner og jordskjelv?

 • Himalaya

  Himalaya

  Himalaya er jordens høyeste fjellkjede. Denne fjellkjeden ligger nord for India, og Mount Everest er den høyeste toppen på 8846 meter.

  Hvordan er denne fjellkjeden dannet?

 • Aktive vulkaner

  Hvorfor er det ingen aktive vulkaner på fastlandet i Norge?

 • Fjell og fjorder i Norge

  Hvorfor er det så mange fjell og fjorder i Norge?

 • Bergartenes kretsløp

  Forklar bergartenes kretsløp og bruk følgende ord: lava, størkningsbergarter, avsetninger, avsetningsbergarter og omdannete bergarter. Lag gjerne en figur. (Du kan bruke baksiden av arket hvis du trenger mer plass)

 • Spor etter istiden

  Hva slags spor har vi etter istiden i Norge?

 • Dannelse av jordarter

  Morenejord består av en blanding av alle kornstørrelser fra blokker, steiner, grus, sand, silt og leire. Havavsetninger består i hovedsak av leire.

  På hvilken måte er disse to jordartene (morenejord og havavsetninger) dannet?

 • Kornstørrelser

  Hva kan vi bruke følgende kornstørrelser til?

  A Grus og sand

  B Silt og leire

  C Stein og blokker

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene