Eksamensoppgaver naturfag vg1 - Energi for framtiden

Her har vi samlet tidligere gitte oppgaver til privatisteksamen i naturfag vg1 (fra 2008) fra hovedområdet "Energi for framtiden". Oppgavene er merket med årstall, semester og oppgavenummer. Vi har ikke vurdert kvaliteten på oppgavene – alle er lagt ut.

Oppgavene har fem svaralternativer, med ett riktig svar.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Energi for framtiden
   • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
   • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
   • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
   • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
   • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Energi for framtiden
   • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
   • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Energi for framtiden
   • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
   • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
   • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden