Nyhet

Kan klassen din være med på å teste undervisningsopplegget Karbon?

Seksjon for kjemididaktikk ved Universitetet i Oslo skal gjennomføre et forskningsprosjekt på undervisningsopplegget Karbon som er laget av Naturfagsenteret. De er på jakt etter en lærer som kan gjennomføre dette opplegget, slik at de kan samle data. Målgruppa for opplegget er elever på 10. trinn. Kan du tenke deg å gjennomføre dette i løpet av høsten 2021?

    Illustrasjon: Wenche Erlien

Selve undervisningsopplegget består av seks økter som hver er på rundt én time. Elevene jobber både med celleånding og fotosyntese, massebevaring, karbonkretsløpet og forbrenningsreaksjoner, men det overordnede temaet er knyttet til det å flytte karbon mellom det langsomme og det raske karbonkretsløpet. Rammen rundt det hele er at elevene skal gi råd til myndighetene om hvilke tiltak Norge bør gjøre for å redusere nivåene av karbondioksid i atmosfæren. Opplegget finner du her: naturfag.no/karbon 

De tre første øktene avsluttes med at elevene diskuterer hvordan det de har lært kan hjelpe dem med å løse oppdraget. Til slutt skal elevene presentere det de har kommet frem til. Planen er å gjøre lydopptak fra gruppediskusjonene, i tillegg til å se / samle inn sluttproduktet fra gruppenes arbeid. Forskerne vil gjerne intervjue deg om dine erfaringer med opplegget, og det kan også være aktuelt å intervjue noen av elevene om forslaget de har valgt. Forskerne har ikke deltatt i utviklinga av opplegget, men er nysgjerrige på om elevene klarer å koble de ulike temaene med det overordnede oppdraget, og hvordan opplegget fungerer i klasserommet.

Hvis du tenker at dette er av interesse eller har spørsmål, ta kontakt med Karoline Fægri (karolinf@uio.no, tlf: 48 02 56 96) eller Svein Tveit (sveint@uio.no, tlf: 40 82 71 09).