Nyhet

Nytt Naturfag!

Endeleg har det komme eit nytt nummer av Naturfag. Basert på forsking, litteratur og eiga erfaring i møte med lærarar og elevar over heile landet har vi komme fram til nokre punkt som vi meiner er kjernen i god naturfagundervisning.