Nyhet

15 millioner til teknologi og skaperkultur for skoleelever

Naturfagsenteret og vitensentrene har fått tildelt 15 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å etablere et nettsted med skapende og utforskende aktiviteter for barn og unge.

Med prosjektet skal Naturfagsenteret og vitensentrene ta skaperkulturen ut i skolen for å nå flere barn og unge. Målet med prosjektet er å inspirere barn og unge til skapende og utforskende aktiviteter med teknologi, og gi støtte til veiledere som kan legge til rette for dette. Planen er i første omgang å videreutvikle etablerte aktiviteter, utvikle nye og gjøre dem tilgjengelige for barn og unge på nett. Sammen vil Naturfagsenteret og vitensentrene videreutvikle aktivitetene i skaperverkstedene og etablere en landsdekkende skaperkultur som bidrar til en mer praktisk tilnærming til teori, helhetlig læring og utvikling av teknologisk allmenndannelse. Samarbeid mellom vitensentrene og skoler i lokalmiljøene er en vesentlig del av prosjektet.

Skaperkultur møter skolekultur

Et viktig suksesskriterium er at alle aktører bygger en felles forståelse for hva teknologi er, hvorfor det skal være en del av skolen og hvordan arbeide med teknologi. Naturfagsenteret, vitensentrene og lærere vil i samarbeid etablere en felles faglig plattform som en forutsetning for et vellykket møte mellom skaperkultur og skolekultur. Prosjektet er treårig og målgruppen er barn og unge i aldersgruppen 7-18 år.

Skaperkultur møter skolekultur

Sparebankstiftelsen DNB overrakte gavebrevet på femten millioner kroner til Naturfagsenteret. Fra venstre: Eva Grothe (Sparebankstiftelsen DNB), Merethe Frøyland og Liv Oddrun Voll (begge fra Naturfagsenteret).