Nyhet

Fagfornyelsen – Naturfagsenterets høringsuttalelse

Arbeidet med å fornye læreplanene går sin gang, og 17. april var frist for å sende inn høringsuttalelsen om de foreslåtte kjerneelementene til Utdanningsdirektoratet.

Dette er tredje og siste innspillsrunde før Kunnskapsdepartementet i juni fastsetter kjerneelementene. I august starter læreplangruppene sitt arbeid, og de vil prioritere hvilket innhold læreplanene skal ha, og sørge for at det er gode sammenhenger mellom fagene.

Les hele uttalelsen vår (pdf).

Udirs nettside om fagfornyelsen