Nyhet

Snart kommer Realfagsløyper

Realfagsløyper er ressurser som bidrar til barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk.

Realfagsløyper logo - liten

– Vi håper ansatte i barnehager og skoler vil oppleve Realfagsløyper som motiverende og utviklende. Realfagsløyper er praksisnære, og kan derfor ha stor verdi for de ansatte. Det er bare å ta dem i bruk når de kommer! sier prosjektlederne ved Matematikksenteret og Naturfagsenteret, Bård Vinje og Majken Korsager.

Realfagsløyper er utviklet og kvalitetssikret av fagpersoner på matematikk- og naturfagundervisning, og består av pakker med flere moduler laget for barnehage- eller skolebasert kompetanseutvikling. Realfagsløyper gir deltakerne relevant fagstoff om undervisning samt refleksjons- og diskusjonsoppgaver som forhåpentligvis vil inspirere de ansatte til å jobbe videre med egen undervisning i realfagene. Den enkelte barnehage og skole velger hvilke pakker og moduler de ansatte skal jobbe med, og i hvilken rekkefølge de vil gjennomføre dem.

Utviklet etter anerkjent modell for læring

Pakkene er sortert i forskjellige tema, og er tilpasset barnehage og (ulike nivåer i) skole. I en pakke vil deltakerne jobbe systematisk over tid gjennom et antall moduler. Hver enkelt modul består av individuelt forarbeid som de ansatte deretter jobber videre med på en samling med gruppearbeid og diskusjoner i plenum. Deltakerne får deretter forslag til aktiviteter de kan gjennomføre med barn eller elever, eller de får i oppgave selv å planlegge egen praksis. Til slutt samles deltakerne igjen og evaluerer og reflekterer over egen praksis i lys av relevant teori i fellesskap.

– Realfagsløyper er tilrettelagt og bygd for å skape et godt utgangspunkt for samarbeid i kollegiet. Det er samspillet og samtalene i gruppe/plenum som sikrer kompetanseutviklingen, sier Korsager.

– Denne tilnærmingen krever at skoleleder, og gjerne også skoleeier, aktivt støtter arbeidet, legger Vinje til.

Hvorfor Realfagsløyper?

Oppdraget med å utvikle Realfagsløyper har Naturfagsenteret og Matematikksenteret fått av Utdanningsdirektoratet, og prosjektperioden er ut 2019. Forløperen til Realfagsløyper er Språkløyper, som utvikles av Lesesenteret og Skrivesenteret.

– Vi planlegger fire store lanseringer av pakker underveis, to i 2018 og to i 2019. Vi tar også høyde for å gjøre justeringer underveis slik at design og innhold best mulig møter barnehagers og skolers behov. Foreløpig er vi i rute - de første pakkene lanseres midt i april, sier Vinje og Korsager.

Lanseres i midten av april

Realfagsløyper er nettbaserte ressurser som skal bidra til kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk. Innholdet er forskningsbasert, utprøvd og utviklet i tett samarbeid med ansatte i barnehage og lærere i skolen (praksisfeltet).  

Realfagsløyper er gratis, og vil ligge på realfagsloyper.no

Prosjektledelsen for Realfagsløyper

Prosjektlederne ved Matematikksenteret og Naturfagsenteret, Bård Vinje og Majken Korsager.