Nyhet

Magiske øyeblikk med realfag

Fredag 16. februar var en stor dag for 6. trinn på Blakstad skole! Da fikk elevene utdelt fagbrev for modellhus-elektrikere av rektor på skolen.

Blakstad skole, 6. trinn

Stor stemning når foreldrene utfordres i spørsmål om elektrisitet på Kahoot. Selv svarte alle elevene riktig på Kahooten! 

Til stede var også foreldre, stortingspolitiker Bente Stein Mathisen, ansatte fra Asker kommune og ansatte fra Naturfagsenteret. Undervisningsopplegget «Elektrisitet», som elevene har jobbet med, er utviklet av Naturfagsenteret og lærere i Asker kommune har fulgt et kurs i vår regi for å være forberedt til å sette i gang elevene med prosjektet. Før alle fikk utdelt fagbrev av rektor, så deltok foreldrene i en Kahoot, som er en del av undervisningsopplegget om elektrisitet og inneholdt spørsmål elevene også har svart på. Det var stor stemning blant deltakerne og foreldrene. De fikk ikke full pott, men da elevene tok Kahooten for en stund siden kunne de alt!

– Hva denne klassen får til!

Elevene på trinnet er en engasjert gjeng. Læreren deres, Kristin Gudem, er veldig stolt over hva elevene har fått til siden de begynte å jobbe med elektrisitetsprosjektet i oktober. For et par år siden vant de førstepremie i den landsomfattende batterijakten initiert av Miljøagentene, da de samlet inn nesten ett tonn batterier til gjenvinning. Det er tydelig at Gudem evner å engasjere elevene, for det var hun som også ledet batterijakten. Hun spiller nok en viktig rolle for det store engasjementet de viser, og som bidrar til at de lykkes så bra med prosjektene de gir seg i kast med. Hun sendte oss en begeistret e-post der hun med stor entusiasme fortalte om arbeidet klassen har nedlagt i prosjektet:

– ALLE elevene kan nå koble etter koblingsskjema, ALLE elevene bruker terminologien til en elektriker (isolering, koblinger, koblingsboks, bryter, strømkilde (ingen sier batteri lenger), de vet absolutt forskjell på gode og dårlige koblinger og de klarer å feilsøke på en god måte når ting ikke fungerer. Jeg renner over av stolthet!

Elever på Blakstad skole har fått fagbrev som modellhus-elektrikere

Fra venstre: Rektor Gina Julsrud Enge, stortingspolitiker Bente Stein Mathisen. Stolte elever ved 6. trinn på Blakstad skole har fått sine fagbrev. Bak elevene: Kristin Gudem, den stolte læreren.

Elektrikerlærlinger

Elevene har agert i rollen som elektrikerlærlinger der de fikk et todelt oppdrag. De skulle sammen lage ei bok om lamper og legge inn elektrisk anlegg i et modellhus med flere rom. Alle rom skulle ha skjult elektrisk anlegg, en lysbryter og to lamper. Etter uker med arbeid sto modellhusene ferdige, elektrikeren kom og godkjente installasjonene, og så fikk de til slutt fagbrev som modellhus-elektrikere! Modellhusene sto utstilt i klasserommet og før og etter utdelingen kikket imponerte foreldre og besøkende på det flotte arbeidet elevene hadde gjort. Det var stolte elever som fikk sine velfortjente fagbrev av rektor!

Utforskende undervisning

Utgangspunktet for dette nye undervisningsopplegget er å sette temaet elektrisitet inn i en hverdagslig sammenheng ved at elevene skal utforske ulike spørsmål som: «Hva skjer hvis vi ikke har strøm i en uke?». Opplegget består av 13 økter á 45 minutter. Det er basert på kjente prinsipper for god undervisning, og legger vekt på få, men nøye utvalgte begreper som aktivt brukes av elevene når de leser, skriver, snakker og gjør praktiske oppgaver.

2018 er yrkesfagenes år og da passer det godt å trekke fram gode eksempler som dette fra Blakstad skole, som kan bidra til at realfag i yrkesfagene får forsterket vekt og aktualitet. Kanskje vil undervisningsopplegget medvirke til at flere rekrutteres til yrkesfagene i fremtiden? Det håper vi!

Lærer og Naturfagsenteret på Blakstad skole

Fra venstre: Kristin Gudem, lærer på Blakstad skole, Liv Oddrun Voll og Berit S. Haug, begge jobber på Naturfagsenteret.

Læringsressurs