Nyhet

Evnerike barn kan ofte bli stemplet som «problematiske»

– Evnerike barn er ikke en homogen gruppe og det finnes ikke en enkel oppskrift man kan følge da de har varierte behov, sier Ella Cosmovici Idsøe ved Naturfagsenteret til KK.