Nyhet

DEBATT: Bedre undervisning i naturfag

Siden 2003 har alle regjeringer, uavhengig av fargesjattering, satset på realfag i skolen. Naturfagsenteret har vært og er et av tiltakene for å bedre naturfagundervisningen.

– Er rogn et tre eller er det egget til fisken? Kan det være begge deler? Nysgjerrige barnehagebarn utforsker naturen. Foto: Forskerfrø – Er rogn et tre eller er det egget til fisken? Kan det være begge deler? Nysgjerrige barnehagebarn utforsker naturen. Foto: Forskerfrø

De internasjonale undersøkelsene PISA og TIMSS viser at norske elever skårer omtrent midt på treet i naturfag, sammenlignet med land vi liker å sammenligne oss med. Siden 2003 har alle regjeringer, uavhengig av fargesjattering, satset på realfag i skolen.

Naturfagsenteret er et av tiltakene for å bedre naturfagundervisningen. Vi baserer arbeidet vårt på egen og internasjonal forskning. Ressursene vi utvikler, er utarbeidet i samarbeid med lærere og prøvd ut i undervisningssituasjonen.

Naturfagene forklarer vår plass i kosmos. Hvor vi kommer fra, hvordan vi er bygd opp, hva vi gjør med omgivelsene våre. Vi skylder våre barn at skolen forteller hvordan verden henger sammen.

Lærer bedre

Alle som har vært på tur i skogen eller på stranda sammen med barn, vet at de er nysgjerrige på naturen rundt seg. Likevel opplever en del elever at når de skal lære om naturen i skolen, blir den redusert til ord og figurer som skal pugges, ikke nødvendigvis forstås.

Med utforskende undervisning må elevene selv jobbe som forskere for å finne svarene, i stedet for at læreren forteller det fra tavla. Utforskende undervisning er motiverende og stimulerer kreativiteten i jakten på løsninger. Ikke alle opplegg har ett svar med to streker under, noen ganger er hensikten at elevene skal komme med begrunnede og faktabaserte synspunkter.

Men det viktigste fortrinnet utforskende undervisningsmetoder har, er at elevene lærer bedre. De oppnår det vi kaller dybdelæring, som betyr at lærdommen sitter bedre og forståelsen er dypere.

Faglige forklaringer

Jeg ledet selv en studie der andreklassinger lærte geologi gjennom utforskende metoder. Ett år senere kunne de fortsatt klassifisere bergarter som en geolog, navngi dem og beskrive deres dannelsesprosesser.

Det var imponerende nok i seg selv, men enda bedre ble det da vi sammenlignet kunnskapen deres med geofag-elever i videregående som hadde hatt tradisjonell undervisning. Videregående-elevene brukte lenger tid på å klassifisere ulike steiner, og de var langt fra like flinke til å kople egenskaper og bergarter og klarte ikke å sortere stein som geologer. De kunne noen geologiske ord, som de hadde pugget, men ikke hva de innebar.

Opplegget som læreren i 2. klasse brukte er et av flere utforskende undervisningsopplegg på naturfag.no som alle naturfaglærere fritt kan laste ned og ta i bruk. Framgangsmåten er forklart i detalj, og oppleggene inneholder faglige forklaringer. Dermed kan lærere enkelt ta oppleggene i bruk, også de som kanskje mangler formell kompetanse på fagfeltet.

Kompetanseutvikling for lærere

Vi har også en rekke mindre forsøk og eksperimenter, forslag til ressurser og læremidler, og fagdidaktiske artikler. På forskerfrø.no har vi tilsvarende tilbud til barnehagen, og vi administrerer de nasjonale satsingene Lektor2, som støtter samarbeid mellom skole og arbeidsliv, og Den naturlige skolesekken som støtter utdanning for bærekraftig utvikling.

Fra neste år kommer også tilbudet Realfagsløyper, som vi utvikler i samarbeid med Matematikksenteret ved NTNU. Realfagsløypene er et kompetanseutviklingstilbud for lærere i nettverk.

Naturfagsenteret er et nasjonalt senter, og samfunnsoppdraget vårt er å bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringen i skole og barnehage. Ressursene våre gir bedre læring, og de er gratis – det lønner seg å ta dem i bruk!


Dette innlegget har vært publisert i en rekke aviser de siste par ukene:

 • Agderposten (papir)
 • Akershus Amtstidende (nett)
 • Arbeidets Rett (papir og nett)
 • Avisa Nordland (nett)
 • Finnmark Dagblad (nett)
 • Hamar Arbeiderblad (papir og nett)
 • Haugesunds Avis (nett)
 • Hordaland (papir)
 • Jærbladet (papir)
 • Laagendalsposten (nett og papir)
 • Oppland Arbeiderblad (nett)
 • Sogn Avis (papir)
 • Tidens Krav (papir og nett)
 • Trønder-Avisa (papir)
 • Varden (papir)