Nyhet

Nytt undervisningsopplegg om bærekraftig naturmangfold

Opplegget er beregnet på mellomtrinnet og er et samarbeid mellom Naturfagsenteret, Matematikksenteret, Artsdatabanken og Miljølære.

lupiner

I undervisningsopplegget «Bærekraftig naturmangfold», laget av Naturfagsenteret, Matematikksenteret, Artsdatabanken og Miljølære, får elevene brev fra en naturforvalter i kommunen som ber om hjelp til å samle inn informasjon om fremmede arter. Opplegget består av seks økter med utforskende aktiviteter som inkluderer kartlegging i skolens nærmiljø, registrering av data på nett og refleksjon rundt bærekraftig utvikling.

Bærekraftig naturmangfold: www.naturfag.no/naturmangfold