Nyhet

To nye bolkar med grubleteikningar

Vi har omsett to nye bolkar med grubleteikningar: "Levande organismar og miljøet deira" og "Miljøspørsmål".

Desse grubleteikningane passar først og fremst for ungdomstrinn og vidaregåande opplæring, men nokre av dei kan også fint passe på mellomtrinnet. Vi har endå sju bolkar som er under omsetjing, og som kjem etter kvart utover hausten og vinteren.

Oversikt over grubleteikningar II

grubletegning klimaendringer